Adar w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Firma ADAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu wspomagającego pracę kierowców w firmach branży TSL z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem produktu – inteligentna platforma informatyczna do wspomagania i poprawy efektywności pracy kierowcy w międzynarodowym transporcie towarów. System będzie udostępniony końcowemu użytkownikowi poprzez aplikację na urządzenie mobilne.

Wartość projektu:
3 756 533,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
2 583 460,31 zł

```