04.09.2017

Płaca minimalna w Luksemburgu

Przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego w Luksemburgu obejmują wszystkie rodzaje transportu, z wyłączeniem tranzytów.

W specjalnym systemie internetowym należy zarejestrować swoją firmę oraz dodać pracowników. Konieczne jest również zamieszczenie w systemie dokumentów w języku niemieckim lub francuskim (zaświadczenie A1, badania lekarskie, umowa o pracę, zezwolenie na pobyt - w przypadku zatrudniania kierowców państw trzecich, świadectwo kwalifikacji lub świadectwo kierowcy dla obywateli państw trzecich, dowody wypłaty, listy płac, dane z karty pracy z godzinami rozpoczęcia oraz zakończenia pracy). Każdy rozładunek i załadunek jest zgłaszany na osobnych delegacjach wraz z danymi kontrahentów.