Adar to doradca

Wartości, jakimi kierujemy się jako firma odzwierciedlają nasz sposób myślenia w odniesieniu do naszych Klientów, Partnerów, a także Współpracowników. Nasza filozofia działania wynika z triady: szacunku, odpowiedzialności i partnerstwa. Nawiązując współpracę z Przewoźnikami, postępujemy jak właściciele Firmy, traktując jej majątek jak swój własny oraz mając na uwadze jej długoterminowy sukces.

Adar to ekspert

Filozofia zarządzania naszą firmą wynika z założeń Total Quality Management. Zgodnie z zasadą stałego doskonalenia optymalizujemy wszystko, wszystkich i stale. Posiadamy wyjątkową, płaską strukturę organizacyjną, która pozwala na szybkie podejmowanie decyzji i elastyczną reakcję na zmieniające warunki
w branży. Jako jedni z nielicznych w branży TSL wprowadziliśmy myślenie projektowe do procesu kreacji usług, tzw. design thinking.

Adar toludzie

Oferujemy rozwiązania nie tylko dla dużych firm, ale również przedsiębiorstw średnich i małych. Rozbudowane systemy zarządzania transportem oraz relacjami z Klientem pozwalają nam dostosować daną usługę do indywidualnych wymagań.

Firma Adar sp. z o.o. od 1 lipca 2021 roku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. »Więcej informacji Logo Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej